รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด

1. ทีม Stellars
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ทีม Elec Aungthong
 • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
3. ทีม One power
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
4. ทีม SWUWOOO...
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ทีม salted egg 001
 • วิทยาลัยการอาชีพไชยา
6. ทีม Swusu
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
7. ทีม MENU
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. ทีม MENU
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. ทีม Oga
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. ทีม PHENOMENAL
 • โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม
11. ทีม Power Line
 • วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
12. ทีม TKC Electronics
 • วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
13. ทีม SPTC-SUN LINE
 • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
14. ทีม เกษตรควนพลอง
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
15. ทีม Cheeppong innovation
 • วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
16. ทีม BPG-INNOVATION
 • วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
17. ทีม 55555
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18. ทีม SATIT_01
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานคริยทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
19. ทีม PM2.5
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
20. ทีม พายัพหาปลาเจียงใหม่
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
21. ทีม นมสด
 • วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
22. ทีม ศรราม 9
 • โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
23. ทีม ElecTech
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24. ทีม เทียมทาน
 • วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
25. ทีม Young la aon
 • Chulalongkorn University
26. ทีม เจ๊อ้อย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27. ทีม Funny Energy
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
28. ทีม ตัวตึงDPU
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
29. ทีม ไฮคิว
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
30. ทีม Local greenovation
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
31. ทีม คนรุ่นใหม่
 • วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
32. ทีม eco PLVC 2+
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
33. ทีม ทุเรียนซิ่ง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
34. ทีม One Team Power
 • วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
35. ทีม Crab Bank
 • วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
36. ทีม เครื่องปรับลดอุณหภูมิสารชุบแข็ง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
37. ทีม เครื่องชุบแข็ง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
38. ทีม Ank3 Energy
 • วิมยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
39. ทีม KOB
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
40. ทีม Ank2Energy
 • วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
41. ทีม Ank1 Energy
 • วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
42. ทีม The Young Boy
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
43. ทีม The Young Boy
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
44. ทีม SSTEC Conserve Energy
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
45. ทีม Rai wa
 • สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
46. ทีม Lovingyoutoomuch
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
47. ทีม ไฮคิว
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
48. ทีม E&E
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
49. ทีม MGI
 • วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
50. ทีม J-Café
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
51. ทีม 3S+5Energy
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
52. ทีม ลูกพ่อศัก
 • วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
53. ทีม Solar Roast
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
54. ทีม Micro combustor
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
55. ทีม นักประดิษฐ์สองเล
 • วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
56. ทีม Energy
 • วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
57. ทีม Clean green energy
 • วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
58. ทีม Vodka
 • วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
59. ทีม Doctor Dancing
 • วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
60. ทีม คนดี
 • วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
61. ทีม KTEC COOL HOUSE
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
62. ทีม ป้ายตากแดดแดนตากฟ้า
 • วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า
63. ทีม Dark Sky
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
64. ทีม plasma
 • วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
65. ทีม NTC AUTO
 • วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
66. ทีม วิทยาลัยเทคโลยีเมโทร
 • วิทยาลัยเทคโลยีเมโทร
67. ทีม CHIC Team
 • วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
68. ทีม มาเน้อ Build UP
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่
69. ทีม Bold Moves
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
70. ทีม Cross flow slot burner
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
71. ทีม The SparkEnergy
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
72. ทีม โปงลางเอนเนอจี้
 • วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์
73. ทีม คุวานันท์ทีม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
74. ทีม NTC AUTO
 • วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
75. ทีม อุตสาหกรรมนนท์
 • วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
76. ทีม Bio Power
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
77. ทีม ัYoung Boy ซอย 4
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
78. ทีม เทคนิคพิมาย
 • วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
79. ทีม Superfrog
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
80. ทีม Micro combustor
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี