กิจกรรมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer ครั้งที่ 1

เริ่มแล้ว!!
กับการประกวดนักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ The Young Energy Designer Award 2030 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer Award 2030 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้อง Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
การประกวด The Young Energy Designer Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก และได้จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 27 เมษายน 2566 ณกรีนนิมมาน@cmu มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สามารถสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566 ได้ที่