งานเข้าค่ายฝึกอบรมและมอบทุนพัฒนานวัตกรรม The Young Energy Designer 2023

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมและมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมฯ สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม การประกวด The Young Energy Designer 2023   ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี