กิจกรรมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม Road Show ครั้งที่2 ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer Award 2023 เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ กรีน นิมมาน @ CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นิสิตนักศึกษาอย่างล้นหลาม และต้องขอขอบคุณ ดร.รุ่งฤดี ฉันทวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ รศ.ดร. ชินรักษ์ เธียรพงษ์ ที่ให้เกียรติมาบรรยายภาพรวมโครงการ และให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษา
สำหรับกิจกรรม Road Show ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ภาคใต้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เวลา 08.30 – 12.00 น. น้องๆที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันเวลาดังกล่าว